Per què amb nosaltres
Prevención de riesgos laborables Prevenció de riscos laborals
BSE
Inici | Nosaltres | Per què nosaltres | Serveis | Pressupost | Video | Contacte
Business Service Engineering S.L.
Experts en prevenció de riscs laborals.
Nº Acreditació Generalitat SP-074-B
BSE Prevención en Walden 7
BSE Prevención de riesgos laborables.
Edificio Walden 7, Local 32  -  C/ Industria S/N - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Telf: 93-473.94.15 Fax: 93-372.49.15 Email: bse@bseprevencion.com

Accés a clients:
Tots els nostres clientes disposen d'accés directe a tota la seva documentació online.

Nou accés per clients:
Documentació de
Vigilancia i Salut

Per què amb Business Service Engineering S.L.?

La Prevenció de Riscs Laborals és l'objectiu de la nostra societat per combatre una lacra que ha estat sempre fatalment concebuda com inherent a l'activitat laboral dels seus treballadors.

Avui, aquesta mateixa societat s'ha dotat de les lleis i normes que promouen l'esforç conjunt per garantir millors i més segures condicions de treball.

Business Service Engineering, S.L., entén la Gestió de la Prevenció com part integrant i inseparable de la Gestió General de l'empresa i particularment unificada amb la Gestió de la Qualitat i la Protecció del Medi Ambient de manera que, s'alleulleri la càrrega que aquest esforç suposa per a l'empresa client i per això aporta l'esforç personal de tots els seus professionals.

Fins ara, els nostres esforços estaven encaminats a assessorar a tot tipus d'organitzacions en temes de Qualitat, Prevenció i Medi Ambient, integrant la gestió d'aquestes disciplines entre sí i amb el conjunt de la gestió de l'empreses.

Por qué con nosotros: Business Service Engineering

A l'actualitat, i després d'obtenir la mencionada acreditació, el nostre objectiu ha estat redissenyat a l'incorporar també la possibilitat de col.laborar amb els nostres clients, de tal manera que la gestió de la seva empresa s'adequi tant a la legislació vigent en el nostre país, com a les diverses normatives internacionals integrant en el conjunt de la seva gestió, les disciplines abans mencionades, ho que donarà una major rentabilitat per adaptar-se'n a les exigències legals, sense sobrecarregar la seva estructura organitzativa.

BUSINESS SERVICE ENGINEERING, S.L. no condiciona les seves tarifes al número de treballadors de l'empresa client, ni a les instal.lacions, ni al parc de maquinària, sinó que s'adapta a les necessitats de cada empresa, aportant sol.lucions especifiques a la seva situació.

Es a dir, si la seva organització té en plantilla tècnics en Prevenció de Riscs Laborals, Qualitat o Medi Ambient, podràn gestionar el que desitgin dintre del seu nivell de competència, reduint els costos d'assessorament i facilitant una major i real implantació dels sistemes mencionats a la gestió empresarial.