Prevenció de riscs laborals
Prevención de riesgos laborables Prevenció de riscos laborals
BSE
Inici | Nosaltres | Per què nosaltres | Serveis | Pressupost | Video | Contacte
Business Service Engineering S.L.
Experts en prevenció de riscs laborals.
Nº Acreditació Generalitat SP-074-B

BUSSINES SERVICE ENGINEERING, SL. (B.S.E) ha estat acreditada per la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya amb el nº d' Expedient SP-074-B per a actuar en aquesta Comunitat com un Servei de Prevenció Aliè a les empreses.

El nostre caràcter multidisciplinari (Seguretat Laboral, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada) ens permeten d'atendre totes les necessitats en seguretat i salut laboral que es poguèssin presentar a qualsevol empresa moderna, sense limitació per causa de la tasca o servei que desenvolupi.

BSE Prevención en Walden 7
BSE Prevención de riesgos laborables.
Edificio Walden 7, Local 32  -  C/ Industria S/N - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Telf: 93-473.94.15 Fax: 93-372.49.15 Email: bse@bseprevencion.com
Construcció   Industria   Altres sectors
Prevención de riesgos laborales en la construcción   Prevención riesgos laborales en la Industria   Prevención de riesgos laborales otros sectores

La complexa organització del sector de la construcció i les exigències dels seus empresaris,  requereixen que disposem de solucions especialitzades adaptades a ells, de tal manera que ofereixin tots els mitjans necessaris per preveure, detectar, coordinar i avaluar els riscs laborals amb la finalitat de combatre'ls i evitar-los. (Més info)
 
A BSE l'objetiu en la seguretat industrial és la prevenció i limitació de riscs així com la protecció contra accidents i sinistres, capaços de produir-ne danys o perjudicis a les persones, bens o al medi ambient, derivats de l'activitat industrial o de la utilització, funcionament i manteniment de les instal.lacions o equipaments i de la producció, ús i consum, enmagatzemament o deixalles dels productes industrials. (Més info)
 
A més a més dels sectors on s'aprecien riscs o en aparença més perillosos, qualsevol empresa, independentment del seu tamany, activitat o sector, està obligada per llei a implantar un sistema integrat de gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, dintre del seu sistema de gestió i activitat. (Més info)
   

Accés a clients:
Tots els nostres clientes disposen d'accés directe a tota la seva documentació online.

Nou accés per clients:
Documentació de
Vigilancia i Salut