Drets del Client
Prevención de riesgos laborables Prevenció de riscos laborals
BSE
Inici | Nosaltres | Per què nosaltres | Serveis | Pressupost | Video | Contacte
Business Service Engineering S.L.
Experts en prevenció de riscs laborals.
Nº Acreditació Generalitat SP-074-B
BSE Prevención en Walden 7
BSE Prevención de riesgos laborables.
Edificio Walden 7, Local 32  -  C/ Industria S/N - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Telf: 93-473.94.15 Fax: 93-372.49.15 Email: bse@bseprevencion.com

Accés a clients:
Tots els nostres clientes disposen d'accés directe a tota la seva documentació online.

Nou accés per clients:
Documentació de
Vigilancia i Salut

Clara vocació vers el Client

De la nostra capacitat per orientar-nos a les necessitats dels nostres clients. Per tant:

§ Adaptarem els nostres serveis a les necessitats. Som experts en el disseny i la realització de  projectes a mida.

§  No li vendrem cap producte o servei que no sigui d'utilitat manifesta per a vostè.

§  Els serveis contractats es detallen a l'oferta de serveis, que per nosaltres poseeix un valor contractual..

§  Està obtenint una bona relació qualitat / preu pel servei o producte contractat.

§  Aconseguirà els objectius contractats en el temps i amb els costos previstos a l'oferta de serveis.

§  No tindrà cap despesa adicional si els termes contractats no es compleixen per responsabilitat de BUSINESS SERVICE ENGINEERING, S.L.

§  Coneixerà personalment al responsable del projecte per definir actuacions específiques.

§  Rebrà un tracte individualitzat, atent, eficient i cordial per part de totes les persones que composen l'equip humà de BSE.

§  Tots els membres d l'equip de BSE tracten l'informació que el client els hi proporciona de manera estrictament confidencial segons indica la Llei de Protecció de Dades.

Els nostres clients potencials son totes aquelles empreses que, en un sentit ampli, es dediquen a millorar les condicions de vida de totes les persones que en aquesta desenvolupen la seva activitat laboral. Serveixin d'exemples sectors com la sanitat, els serveis socials, l'ensenyança, l'alimentació i el consum, la farmàcia, l'enginyeria, la protecció del medi ambien, la cultura,....

Resten excloses expressament totes aquelles organitzacions dedicades a l'explotació, destrucció i degradació de les persones i del medi ambient.