Business Service Engineering
Prevención de riesgos laborables Prevenció de riscos laborals
BSE
Inici | Nosaltres | Per què nosaltres | Serveis | Pressupost | Video | Contacte
Business Service Engineering S.L.
Experts en prevenció de riscs laborals.
Nº Acreditació Generalitat SP-074-B
BSE Prevención en Walden 7
BSE Prevención de riesgos laborables.
Edificio Walden 7, Local 32  -  C/ Industria S/N - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Telf: 93-473.94.15 Fax: 93-372.49.15 Email: bse@bseprevencion.com

Accés a clients:
Tots els nostres clientes disposen d'accés directe a tota la seva documentació online.

Nou accés per clients:
Documentació de
Vigilancia i Salut

Business Service Engineering S.L.

o    Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

o    Acreditat per la Generalitat de Catalunya per a totes les especialitats, amb el número d'acreditació SP-074-B, pera a actuar a aquesta comunitat.

o    El nostre caràcter multidisciplinari (Seguretat Laboral, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada) ens permeten d'atendre totes les necessitats en seguretat i salut laboral que es poguèssin presentar a qualsevol empresa moderna sense limitació per causa de la tasca o servei que desenvolupi.

o    Disposem d'una plantilla seleccionada i formada.

La nostra infraestructura

Som un grup de professionals organitzats en equips interdisciplinaris que ideen, projecten i desenvolupen productes i serveis que, en sentit ampli, serveixen per millorar la seva salut i el benestar de les persones.

Per portar a terme el que hem senyalat, disposem de professionals qualificats que provenen de reputades organitzacions i amb una llarga experiència en Prevenció de Riscs Laborals i tot el que d'ella es desprèn en l'aplicació pràctica en la industria.

Tot l'esmentat és garantía que sempre un tècnic de BUSINESS SERVICE ENGINEERING atendrà adequadament les eventuals situacions que l'empresa no pugui solventar per falta de mitjans tècnics i humans.