Prevenció de riscs laborals a d'altres sectors
Prevención de riesgos laborables Prevenció de riscos laborals
BSE
Inici | Nosaltres | Per què nosaltres | Serveis | Pressupost | Video | Contacte
Business Service Engineering S.L.
Experts en prevenció de riscs laborals.
Nº Acreditació Generalitat SP-074-B
BSE Prevención en Walden 7
BSE Prevención de riesgos laborables.
Edificio Walden 7, Local 32  -  C/ Industria S/N - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Telf: 93-473.94.15 Fax: 93-372.49.15 Email: bse@bseprevencion.com

Accés a clients:
Tots els nostres clientes disposen d'accés directe a tota la seva documentació online.

Nou accés per clients:
Documentació de
Vigilancia i Salut

Sol.lucions especialitzades a d'altres sectors

A més de sectors on s'aprecien riscs o en aparença són més perillosos, qualsevol empresa, independentment del tamany, activitat o sector, resta obligada per llei a implantar un sistema integrat de gestió de Prevenció de Riscs Laborals, dintre del seu sistema de gestió i activitat.

Aquesta obligació requereix portar a terme un Pla de Prevenció ( amb la avaluació i planificació de l'activitat preventiva), així com d'informar i formar als treballadors sobre els riscs del seu sector i dels seus llocs de treball (de manera teòrica i pràctica suficient)

Business Service Engineering, com Servei Aliè de Prevenció de Riscs Laborals, disposa d'un paquet bàsic que facilita, de manera adequada i suficient, donar complida resposta a aquesta obligació legal de l'empresa.

El treball que des de Business Service Engineering es realitza, és únic i específic, a mesura, no tan sols per raó del sector d'activitat, sinó per a cada empresa, i dintre d'aquesta, per cada centre de treball, inclús per cada lloc de treball. Per tot això, personal especialitzat de Business Service Engineering visita cada centre de treball, analitza i avalua els riscs que es manifestes en la seva pròpia especificitat, per determinar la gravetat i probabilitat de cadascun en concret, planificant, a continuació, les mesures preventives que es requereixin. A més, i d'acord amb l'exigit amb la normativa, com a part d'aquest paquet bàsic s'aporta informació i formació en aquesta matèria pels treballadors, així com un pla d'actuació per casos d'emergència.

No dubti en contactar amb nosaltres per tal que li facilitem el compliment d'aquestes obligacions, inclús si la seva empresa o activitat requereix una major complexitat, en matèria preventiva, o alguna sol.lució especialitzada, també ens ho fa saber, el nostre catàleg de serveis de segur en té resposta.